Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Cổ Đông

Thông báo: Xin hủy danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Xin hủy danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ... Xem thêm
Ngày 18/05/2020

Thông báo: Xin hủy danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Xin hủy danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ... Xem thêm
Ngày 18/05/2020

Thông báo: Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ... Xem thêm
Ngày 04/05/2020

Thông báo: Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ... Xem thêm
Ngày 04/05/2020

Thông báo: Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ... Xem thêm
Ngày 04/05/2020

Thông báo: Về việc Tạm hoãn Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo: Về việc Tạm hoãn Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ... Xem thêm
Ngày 22/04/2020

Thông báo: Về việc Tạm hoãn Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo: Về việc Tạm hoãn Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ... Xem thêm
Ngày 22/04/2020

Thông báo: Về việc Tạm hoãn Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo: Về việc Tạm hoãn Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ... Xem thêm
Ngày 22/04/2020

Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty Quí 1 năm 2020

Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty Quí 1 năm 2020 ... Xem thêm
Ngày 17/04/2020

Báo cáo tài chính Công ty Quí 1 năm 2020

Báo cáo tài chính Công ty Quí 1 năm 2020 ... Xem thêm
Ngày 17/04/2020
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01