Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Tin Tức

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thế TNDN của BCTC tổng hợp giữa niên độ năm 2023 tăng trên 10% so với năm 2022

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thế TNDN của BCTC tổng hợp giữa niên độ năm 202 ... Xem thêm
Ngày 10/08/2023

Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2023 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2023 ... Xem thêm
Ngày 10/08/2023

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023 ... Xem thêm
Ngày 28/07/2023

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thế TNDN Quí 2/2023 tăng trên 10% so với Quí 2/2022

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thế TNDN Quí 2/2023 tăng trên 10% so với ... Xem thêm
Ngày 13/07/2023

Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quí 2 Năm 2023

Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quí 2 Năm 2023 ... Xem thêm
Ngày 13/07/2023

Thông báo 219/TB-CTN Vv Chi trả cổ tức Năm 2022

Thông báo 219/TB-CTN Vv Chi trả cổ tức Năm 2022 ... Xem thêm
Ngày 04/07/2023

Điều lệ công ty (sửa đổi lần 2)

Điều lệ công ty (sửa đổi lần 2) ... Xem thêm
Ngày 30/06/2023

Cv số 188/CV-CTN Vv Công bố thông tin Về Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Cv số 188/CV-CTN Vv Công bố thông tin Về Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo ... Xem thêm
Ngày 20/06/2023

Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần 07 năm 2023 (phiên 2 nhiệm kỳ 2)

Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần 07 năm 2023 (phiên 2 nhiệm kỳ 2) ... Xem thêm
Ngày 16/06/2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức ... Xem thêm
Ngày 02/06/2023
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01