Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Giá Nước Sinh Hoạt

Giá Nước Sinh Hoạt

Lawaco, Ngày 08/11/2018

Giá Nước Sinh Hoạt

     Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2018 về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng.

       1. Mức giá tiêu thụ nước sạch mới : Áp dụng theo từng đối tượng và mục đích sử dụng , chi tiết như sau:

     + Mức nước sinh hoạt của dân cư:

          - Mức 1: Từ 1 m3 đến 2,5 m3/người/tháng                                      7.800 đồng/m3

          - Mức 2: Trên 2,5 m3 đến 5 m3/người/tháng                                  11.500 đồng/m3

          - Mức 3: Trên 5 m3 đến 7,5 m3/người/tháng                                  13.000 đồng/m3

          - Mức 4: Trên 7,5 m3/người/tháng                                                  14.000 đồng/m3

      + Cơ quan hành chính , đơn vị sự nghiệp (Bao                                 13.500 đồng/m3

       gồm cả trường học, bệnh viện), phục vụ mục đích công cộng

      + Hoạt động sản xuất vật chất                                                            17.000 đồng/m3​​​​​​​

      + Hoạt động kinh doanh , dịch vụ                                                       19.500 đồng/m3​​​​​​​

      2. Thời gian bát đầu áp dụng: Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

   

 

Tin liên quan

Lượt xem: 104320
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01