Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Báo Cáo Tài Chính

Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quí 3 năm 2022

Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quí 3 năm 2022 ... Xem thêm
Ngày 13/10/2022

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận Sau thuế Quí 3_2022

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận Sau thuế Quí 3_2022, VB số 312/CV-CTN ... Xem thêm
Ngày 13/10/2022

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận Sau thuế Quí 2_2022, VB số 288, 289/CV-CTN

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận Sau thuế Quí 2_2022, VB số 288, 289/CV-CTN ... Xem thêm
Ngày 23/09/2022

Báo cáo Tài chính Tổng hợp 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo Tài chính Tổng hợp 6 tháng đầu năm 2022 ... Xem thêm
Ngày 16/08/2022

Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quí 2/2022

Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quí 2/2022 ... Xem thêm
Ngày 13/07/2022

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận Sau thuế Quí 2 năm 2022, VB số 225/CV-CTN

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận Sau thuế Quí 2 năm 2022 ... Xem thêm
Ngày 13/07/2022

Công bố thông tin về ký kết Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Công bố thông tin về ký kết Hợp đồng kiểm toán Báo cáo t&agr ... Xem thêm
Ngày 16/05/2022

Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quí 1/2022

Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quí 1/2022 ... Xem thêm
Ngày 15/04/2022

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận Sau thuế Quí 1_2022, VB số 103/CV-CTN

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận Sau thuế Quí 1_2022, VB số 103/CV-CTN ... Xem thêm
Ngày 15/04/2022

Báo cáo Thường niên 2021

Báo cáo Thường niên 2021 ... Xem thêm
Ngày 28/03/2022
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01