Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Cổ Đông

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Lawaco, Ngày 10/06/2020

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Đính kèm

01-2020-NQ-%C4%90H%C4%90C%C4%90.PDF Tải xuống
BB-DHDCD.PDF Tải xuống
Lượt xem: 3329
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01