Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Đại Hội Cổ Đông 2022

Thông báo Xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền

Thông báo Xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhậ ... Xem thêm
Ngày 27/06/2022

Thông báo Về ngày đăng ký cuối để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Thông báo Về ngày đăng ký cuối để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằn ... Xem thêm
Ngày 07/06/2022

Công bố thông tin về ký kết Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Công bố thông tin về ký kết Hợp đồng kiểm toán Báo cáo t&agr ... Xem thêm
Ngày 16/05/2022

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 ... Xem thêm
Ngày 29/04/2022

Nghị quyết Hội đồng Quản trị Tháng 04/2022 (Có BB)

Nghị quyết Hội đồng Quản trị Tháng 04/2022 (Có BB) ... Xem thêm
Ngày 27/04/2022

Tờ trình số 05 và 07 tại ĐHCĐ 2022

Tờ trình số 05 và 07 tại ĐHCĐ 2022 ... Xem thêm
Ngày 27/04/2022

Tài liệu ĐHĐCĐ bổ sung (Danh sách ứng ứng thành viên Ban kiểm soát)

Danh sách ứng ứng thành viên Ban kiểm soát ... Xem thêm
Ngày 21/04/2022

Giấy Uỷ Quyền và Giấy xác nhận tham dự Đại hội.

Giấy Uỷ Quyền và Giấy xác nhận tham dự Đại hội. Vui lòng tải file phí ... Xem thêm
Ngày 13/04/2022

Nghị quyết Hội đồng Quản trị Tháng 04/2022

Nghị quyết Hội đồng Quản trị Tháng 04/2022 ... Xem thêm
Ngày 08/04/2022

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022 ... Xem thêm
Ngày 07/04/2022
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01