Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Cổ Đông

Thông báo Số 192-TB-CTN: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu Chứng khoán

Lawaco, Ngày 12/06/2020

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu Chứng khoán

Đính kèm

192_TB_CTN.PDF Tải xuống
Lượt xem: 2228
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01