Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Đại Hội Cổ Đông 2021

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thương niên 2023 (ngày 27/5/2023)

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thương niên 2023 (ngày 27/5/2023) ... Xem thêm
Ngày 27/05/2023

Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty Năm 2021

Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty Năm 2021 ... Xem thêm
Ngày 26/01/2022

Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quí 4/2021

Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quí 4/2021 ... Xem thêm
Ngày 15/01/2022

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận Sau thuế Quí 4_2021, VB số 27/CV-CTN

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận Sau thuế Quí 4_2021, VB số 27/CV-CTN ... Xem thêm
Ngày 15/01/2022

Công văn số 08/CV-CTN ngày 06/01/2022

Công văn số 08/CV-CTN ngày 06/01/2022 ... Xem thêm
Ngày 06/01/2022

Báo cáo Tài chính Quí 3/2021

Báo cáo Tài chính Quí 3/2021 ... Xem thêm
Ngày 14/10/2021

Giải trình Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN quí 3/2021

Giải trình Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN quí 3/2021 ... Xem thêm
Ngày 14/10/2021

Thông báo 180: Vv Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

Thông báo 180: Vv Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền ... Xem thêm
Ngày 23/06/2021

Giấy xác nhận thay đổi đăng ký kinh doanh

Giấy xác nhận thay đổi đăng ký kinh doanh ... Xem thêm
Ngày 15/05/2021
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01