Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Cổ Đông

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2020

Lawaco, Ngày 02/06/2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2020

Đính kèm

TaiLieuDHCD2020.PDF Tải xuống
BCTC-2019-CTY.PDF Tải xuống
Chuong trinh DH-2020.PDF Tải xuống
Lượt xem: 3396
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01