Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Đại Hội Cổ Đông 2023

Thông báo 219/TB-CTN Vv Chi trả cổ tức Năm 2022

Thông báo 219/TB-CTN Vv Chi trả cổ tức Năm 2022 ... Xem thêm
Ngày 04/07/2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức ... Xem thêm
Ngày 02/06/2023

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ... Xem thêm
Ngày 01/06/2023

Nghị Quyết Họp Hội đồng quản trị lần 06 năm 2023

Nghị Quyết Họp Hội đồng quản trị lần 06 năm 2023 ... Xem thêm
Ngày 27/05/2023

Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT, Kế toán trưởng - Cv số 159/CV-CTN

Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT, Kế toán trưởng - Cv số 159/CV-CTN ... Xem thêm
Ngày 27/05/2023

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thương niên 2023 (ngày 27/5/2023)

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thương niên 2023 (ngày 27/5/2023) ... Xem thêm
Ngày 27/05/2023

Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2023 (bổ sung lần 3)

Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2023 (bổ sung lần 3) ... Xem thêm
Ngày 15/05/2023

Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2023 (bổ sung lần 2)

Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2023 (bổ sung lần 2) ... Xem thêm
Ngày 13/05/2023

Nghị quyết Họp Hội đồng Quản trị lần 05 năm 2023

Nghị quyết Họp Hội đồng Quản trị lần 05 năm 2023 ... Xem thêm
Ngày 13/05/2023

Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2023 (Bổ sung lần 1)

Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2023 (Bổ sung lần 1) ... Xem thêm
Ngày 05/05/2023
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01