Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Điều Lệ & Quản Trị Nội Bộ

Nghị quyết Họp Hội đồng Quản trị lần 05 năm 2024

Nghị quyết Họp Hội đồng Quản trị lần 05 năm 2024 ... Xem thêm
Ngày 16/05/2024

Nghị quyết Họp Hội đồng quản trị lần 4 năm 2024

Nghị quyết Họp Hội đồng quản trị lần 4 năm 2024 ... Xem thêm
Ngày 02/04/2024

Báo cáo thường niên năm 2023

Báo cáo thường niên năm 2023 ... Xem thêm
Ngày 19/03/2024

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2023

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2023 ... Xem thêm
Ngày 30/01/2024

Danh sách người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ đến 30/01/2024

Danh sách người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ đến 30/01/2 ... Xem thêm
Ngày 30/01/2024

Cung cấp thông tin về Quản trị Công ty năm 2023

Cung cấp thông tin về Quản trị Công ty năm 2023 ... Xem thêm
Ngày 30/01/2024

Quyết định 59/2023/QĐ-UBND: Giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng

Trích Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của Chủ tịch UBND Tỉnh Lâm Đ ... Xem thêm
Ngày 31/10/2023

Nghị quyết họp HĐQT lần 08 năm 2023

Nghị quyết họp HĐQT lần 08 năm 2023 ... Xem thêm
Ngày 30/09/2023

Báo Cáo Quản trị bảng tóm tắt 01/2023

Báo Cáo Quản trị bảng tóm tắt 01/2023 ... Xem thêm
Ngày 19/01/2023

Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty Năm 2021

Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty Năm 2021 ... Xem thêm
Ngày 26/01/2022
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01