Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Cơ Cấu Tổ Chức

Cơ Cấu Tổ Chức

Lawaco, Ngày 06/11/2017

Cơ cấu tổ chức bộ máy SXKD của công ty:

I. Bộ máy giúp việc:

   1. Phòng Tổ chức Hành chính.

   2. Phòng Kế toán Tài chính.

   3. Phòng Kỹ thuật.

   4. Phòng Kế hoạch Kinh doanh.

   5. Đội Kiểm Tra Quy chế.

   6. Đội Ghi thu.

II. Các đơn vị trực thuộc:

    1. Nhà máy nước Đà Lạt.

    2. Nhà máy nước Bảo Lâm.

    3. Nhà máy nước Đạ Tẻh.

    4. Nhà máy nước Lâm Hà.

    5. Nhà máy nước Đơn Dương.

    6. Nhà máy nước Đam Rông.

    7. Nhà máy nước Đạ Huoai.   

    8. Xí Nghiệp Quản lý nước thải.

    9. Xí nghiệp Quản Lý Thủy Lượng Kế.

   10. Xí nghiệp Xây Lắp Cấp Thoát Nước.

   11. Xí nghiệp Tư Vấn Cấp Thoát Nước.

Tin liên quan

Lượt xem: 1294
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01