Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Cổ Đông > Đại Hội Đồng Cổ Đông > Đại Hội Cổ Đông 2023

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thương niên 2023 (ngày 27/5/2023)

Lawaco, Ngày 27/05/2023

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thương niên 2023 (ngày 27/5/2023)

Đính kèm

01_NQ_DHDCD2023.pdf Tải xuống
Lượt xem: 850
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01