Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Cổ Đông > Đại Hội Đồng Cổ Đông > Đại Hội Cổ Đông 2023

Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT, Kế toán trưởng - Cv số 159/CV-CTN

Lawaco, Ngày 27/05/2023

Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT, Kế toán trưởng - Cv số 159/CV-CTN

Đính kèm

159-CV-CTN-final.pdf Tải xuống
Lượt xem: 805
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01