Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Cổ Đông > Báo Cáo Tài Chính

Văn bản 176/CV-CTN Công bố thông tin hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Lawaco, Ngày 16/05/2024

Văn bản 176/CV-CTN Công bố thông tin hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đính kèm

176-CV-CTN.pdf Tải xuống
Lượt xem: 482
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01