Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Cổ Đông > Báo Cáo Tài Chính

Báo cáo tài chính tổng hợp Quí 1 năm 2024 Kèm CV số 147

Lawaco, Ngày 15/04/2024

Báo cáo tài chính tổng hợp Quí 1 năm 2024

Đính kèm

BCTCQui012024KemCVC147.pdf Tải xuống
Lượt xem: 783
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01