Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Cổ Đông > Đại Hội Đồng Cổ Đông > Đại Hội Cổ Đông 2022

Công bố thông tin về ký kết Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Lawaco, Ngày 16/05/2022

Công bố thông tin về ký kết Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Đính kèm

139_CTN.PDF Tải xuống
Lượt xem: 2032
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01