Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Thông Tin Dành Cho Cổ Đông

Báo cáo số 46BC-CTN Vv Danh sách Cổ đông Nhà nước và Cổ đông lớn

Danh sách Cổ đông Nhà nước và Cổ đông lớn ... Xem thêm
Ngày 17/01/2023

Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quí 4 Năm 2022

Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quí 4 Năm 2022 ... Xem thêm
Ngày 13/01/2023

Công văn số 35 Vv Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN Quí 4 năm 2022 tăng 10%

Công văn số 35 Vv Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN Quí 4 năm 20 ... Xem thêm
Ngày 13/01/2023

VB 237/CV-CTN Vv Cung cấp danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng đâu năm 2022

VB 237/CV-CTN Vv Cung cấp danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn tại thời ... Xem thêm
Ngày 30/07/2022

Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quí 2/2022

Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quí 2/2022 ... Xem thêm
Ngày 13/07/2022

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận Sau thuế Quí 2 năm 2022, VB số 225/CV-CTN

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận Sau thuế Quí 2 năm 2022 ... Xem thêm
Ngày 13/07/2022

Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu Năm 2022

Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu Năm 2022 ... Xem thêm
Ngày 01/07/2022

Thông báo Xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền

Thông báo Xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhậ ... Xem thêm
Ngày 27/06/2022

Thông báo 160 Về ngày đăng ký cuối để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Thông báo 160 Về ngày đăng ký cuối để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 ... Xem thêm
Ngày 08/06/2022

Thông báo Về ngày đăng ký cuối để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Thông báo Về ngày đăng ký cuối để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằn ... Xem thêm
Ngày 07/06/2022
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01