Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Cổ Đông > Thông Tin Dành Cho Cổ Đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Lawaco, Ngày 02/06/2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Đính kèm

169-TB-CTN_0001.pdf Tải xuống
Lượt xem: 737
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01