Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Cổ Đông > Quản Trị Công Ty

Báo Cáo Quản trị bảng tóm tắt 01/2023

Lawaco, Ngày 19/01/2023

Báo Cáo Quản trị bảng tóm tắt 01/2023

Đính kèm

01_2023_Bao cao qaun tri bang tom tat.pdf Tải xuống
Lượt xem: 991
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01