Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Khách hàng > Dịch vụ khách hàng

Thông tin liên hệ của Tổng Đài: 1900571222

Lawaco, Ngày 29/09/2022

Tổng đài: 1900 571222 và bấm phím:

+ 1: Lắp đặt mới, cải tạo hệ thống Cấp, thoát nước.

+ 2: Phản ánh chất lượng, lưu lượng hệ thống Cấp, thoát nước.

+ 3: Sửa chữa hệ thống Cấp, thoát nước.

+ 4: Phản ánh liên quan Đồng hồ nước, chỉ số, tiền nước.

+ 5: Phản ánh các nội dung khác.

Đính kèm

TongDai 1900571222.pdf Tải xuống
Lượt xem: 1078
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01