Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Thông Tin Dành Cho Cổ Đông

Thông báo 180: Vv Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

Thông báo 180: Vv Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền ... Xem thêm
Ngày 23/06/2021

Thông báo số 158/TB-CTN Vv Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

Thông báo số 158/TB-CTN Vv Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quy ... Xem thêm
Ngày 09/06/2021

Công văn số 139/CV-CTN Vv Công bố thông tin Hợp đồng Kiểm toán năm 2021

Công văn số 139/CV-CTN Vv Công bố thông tin Hợp đồng Kiểm toán năm 2021 ... Xem thêm
Ngày 24/05/2021

Báo cáo thường niên 2020

Báo cáo thường niên 2020 ... Xem thêm
Ngày 02/04/2021

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty Năm 2020

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty Năm 2020 ... Xem thêm
Ngày 28/01/2021

Nghị Quyết 07/2020/NQ-HĐQT

Nghị Quyết 07/2020/NQ-HĐQT ... Xem thêm
Ngày 26/11/2020

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị tháng 10/2020

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị tháng 10/2020 ... Xem thêm
Ngày 29/10/2020

Báo cáo tài chính Công ty Quí 3 năm 2020

Báo cáo tài chính Công ty Quí 3 năm 2020 ... Xem thêm
Ngày 14/10/2020

CV 319/CV-CTN Vv giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN Q3/2020 VP Cty

CV 319/CV-CTN Vv giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN Q3/2020 VP Cty ... Xem thêm
Ngày 14/10/2020

CV 320/CV-CTN Vv giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN Q3/2020 Công ty

CV 320/CV-CTN Vv giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN Q3/2020  Công t ... Xem thêm
Ngày 14/10/2020
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01