Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Thông Tin Dành Cho Cổ Đông

Thông báo: Về việc Tạm hoãn Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo: Về việc Tạm hoãn Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ... Xem thêm
Ngày 22/04/2020

VB: Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

VB: Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ... Xem thêm
Ngày 17/04/2020

Thông báo số 83/TB-CTN ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở h ... Xem thêm
Ngày 25/03/2020

Nghị Quyết số 01/2020/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị tháng 3/2020,

Nghị Quyết số 01/2020/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị tháng 3/2020 ... Xem thêm
Ngày 25/03/2020

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020   ... Xem thêm
Ngày 25/03/2020

Đơn đề cử- ứng cử KSV- Dự thảo quy chế - Sơ yếu lý lịch

Đơn đề cử- ứng cử KSV- Dự thảo quy chế - Sơ yếu lý lịch ... Xem thêm
Ngày 25/03/2020

Báo cáo tài chính năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2019 ... Xem thêm
Ngày 11/03/2020
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01