Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Báo Cáo Tài Chính

Công văn số 258 Vv Gia hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên 2020

Công văn số 258 Vv Gia hạn công bố thông tin Báo cáo tài ch&i ... Xem thêm
Ngày 13/08/2020

Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty Quí 2 năm 2020

Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty Quí 2 năm 2020 ... Xem thêm
Ngày 20/07/2020

Báo cáo tài chính Công ty Quí 2 năm 2020

Báo cáo tài chính Công ty Quí 2 năm 2020 ... Xem thêm
Ngày 20/07/2020

Thông báo số 232/CV-CTN: Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN Quí 2 năm 2020

Thông báo số 232/CV-CTN: Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN Qu&ia ... Xem thêm
Ngày 20/07/2020

Thông báo số 233/CV-CTN: Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN VP Quí 2 năm 2020

Thông báo số 233/CV-CTN: Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN VP Qu ... Xem thêm
Ngày 20/07/2020

Báo cáo tài chính năm 2019 Đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2019 Đã kiểm toán ... Xem thêm
Ngày 18/05/2020

Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty Quí 1 năm 2020

Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty Quí 1 năm 2020 ... Xem thêm
Ngày 17/04/2020

Báo cáo tài chính Công ty Quí 1 năm 2020

Báo cáo tài chính Công ty Quí 1 năm 2020 ... Xem thêm
Ngày 17/04/2020

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN VP Quí 1 năm 2020

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN VP Quí 1 năm 2020 ... Xem thêm
Ngày 17/04/2020

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN Cty Quí 1 năm 2020

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN Cty Quí 1 năm 2020 ... Xem thêm
Ngày 17/04/2020
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01