Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Báo Cáo Tài Chính

CV 14/CV-CTN Vv giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN Q4/2020 Công ty

CV 14/CV-CTN Vv giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN Q4/2020 Công ty ... Xem thêm
Ngày 16/01/2021

Báo cáo tài chính Công ty Quí 3 năm 2020

Báo cáo tài chính Công ty Quí 3 năm 2020 ... Xem thêm
Ngày 14/10/2020

CV 319/CV-CTN Vv giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN Q3/2020 VP Cty

CV 319/CV-CTN Vv giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN Q3/2020 VP Cty ... Xem thêm
Ngày 14/10/2020

CV 320/CV-CTN Vv giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN Q3/2020 Công ty

CV 320/CV-CTN Vv giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN Q3/2020  Công t ... Xem thêm
Ngày 14/10/2020

Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty Quí 3 năm 2020 (Điều chỉnh)

Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty Quí 3 năm 2020&n ... Xem thêm
Ngày 14/10/2020

VB 5015/UBCK-GSDC: Vv Gia hạn thời gian công bố BCTC của LDW

VB 5015/UBCK-GSDC Vv Gia hạn thời gian công bố BCTC của LDW ... Xem thêm
Ngày 11/09/2020

Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty 6 tháng năm 2020

Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty 6 tháng năm 2020 ... Xem thêm
Ngày 24/08/2020

Báo cáo tài chính Công ty 6 tháng năm 2020

Báo cáo tài chính Công ty 6 tháng năm 2020 ... Xem thêm
Ngày 24/08/2020

Công văn số 266 Vv Giải trình kết quả HĐKD thay đổi trên 5% BCTC VP giữa niên độ 2020

Công văn số 266 Vv Giải trình kết quả HĐKD thay đổi trên 5% BCTC VP giữa niê ... Xem thêm
Ngày 24/08/2020

Công văn số 267 Vv Giải trình kết quả HĐKD thay đổi trên 5% BCTC Công ty giữa niên độ 2020

Công văn số 267 Vv Giải trình kết quả HĐKD thay đổi trên 5% BCTC Công ty gi ... Xem thêm
Ngày 24/08/2020
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01