Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Báo Cáo Tài Chính

Báo cáo Tài chính Quí 1/2021 Văn Phòng Công ty

Báo cáo Tài chính Quí 1/2021 Văn Phòng Công ty ... Xem thêm
Ngày 16/04/2021

Báo cáo Tài chính Quí 1/2021 Toàn Công ty

Báo cáo Tài chính Quí 1/2021 Toàn Công ty ... Xem thêm
Ngày 16/04/2021

Công văn số 101/CV-CTN Vv Giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN Văn phòng Quí 1/2021

Công văn  số 101/CV-CTN Vv Giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN Văn phòng Qu& ... Xem thêm
Ngày 16/04/2021

Công văn số 102/CV-CTN Vv Giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN Toàn Công ty Quí 1/2021

Công văn  số 102/CV-CTN Vv Giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN Toàn Cô ... Xem thêm
Ngày 16/04/2021

Báo cáo thường niên 2020

Báo cáo thường niên 2020 ... Xem thêm
Ngày 02/04/2021

Báo cáo tài chính Văn Phòng Công ty năm 2020 Đã kiểm toán

Báo cáo tài chính Văn Phòng Công ty năm 2020 Đã kiểm ... Xem thêm
Ngày 15/03/2021

Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 Đã kiểm toán

Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 Đã kiểm toán ... Xem thêm
Ngày 15/03/2021

Báo cáo Tài chính Quí 4/2020 Văn Phòng Công ty

Báo cáo Tài chính Quí 4/2020 Văn Phòng Công ty ... Xem thêm
Ngày 16/01/2021

Báo cáo Tài chính Quí 4/2020 Toàn Công ty

Báo cáo Tài chính Quí 4/2020 Toàn Công ty ... Xem thêm
Ngày 16/01/2021

CV 13/CV-CTN Vv giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN Q4/2020 VP Cty

CV 13/CV-CTN Vv giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN Q4/2020 VP Cty ... Xem thêm
Ngày 16/01/2021
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01