Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Báo Cáo Tài Chính

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận Sau thuế Quí 1_2022, VB số 103/CV-CTN

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận Sau thuế Quí 1_2022, VB số 103/CV-CTN ... Xem thêm
Ngày 15/04/2022

Báo cáo Thường niên 2021

Báo cáo Thường niên 2021 ... Xem thêm
Ngày 28/03/2022

Báo Cáo Tài chính Đã Kiểm toán Năm 2021

Báo Cáo Tài chính Đã Kiểm toán Năm 2021  ... Xem thêm
Ngày 08/03/2022

Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quí 4/2021

Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quí 4/2021 ... Xem thêm
Ngày 15/01/2022

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận Sau thuế Quí 4_2021, VB số 27/CV-CTN

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận Sau thuế Quí 4_2021, VB số 27/CV-CTN ... Xem thêm
Ngày 15/01/2022

Giải trình Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN quí 3/2021

Giải trình Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN quí 3/2021 ... Xem thêm
Ngày 14/10/2021

Báo cáo Tài chính Quí 3/2021

Báo cáo Tài chính Quí 3/2021 ... Xem thêm
Ngày 14/10/2021

Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2021 ... Xem thêm
Ngày 16/08/2021

Báo cáo Tài chính Quí 2/2021

Báo cáo Tài chính Quí 2/2021 ... Xem thêm
Ngày 15/07/2021

Văn bản số 219/CV-CTN Vv giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN quí 2/2021

Văn bản số 219/CV-CTN Vv giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN quí 2/2021 ... Xem thêm
Ngày 15/07/2021
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01