Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Báo Cáo Tài Chính

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN của BCTC Quí 3 năm 2023

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN của BCTC Quí 3 năm 2023 ... Xem thêm
Ngày 13/10/2023

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thế TNDN của BCTC tổng hợp giữa niên độ năm 2023 tăng trên 10% so với năm 2022

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thế TNDN của BCTC tổng hợp giữa niên độ năm 202 ... Xem thêm
Ngày 10/08/2023

Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2023 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2023 ... Xem thêm
Ngày 10/08/2023

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thế TNDN Quí 2/2023 tăng trên 10% so với Quí 2/2022

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thế TNDN Quí 2/2023 tăng trên 10% so với ... Xem thêm
Ngày 13/07/2023

Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quí 2 Năm 2023

Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quí 2 Năm 2023 ... Xem thêm
Ngày 13/07/2023

Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quí 1 Năm 2023

Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quí 1 Năm 2023 ... Xem thêm
Ngày 14/04/2023

Công văn số 124 Vv Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN Quí 1 năm 2023 tăng 10%

Công văn số 124 Vv Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN Quí 1 năm 2 ... Xem thêm
Ngày 14/04/2023

Báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2022 ... Xem thêm
Ngày 14/03/2023

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 ... Xem thêm
Ngày 01/03/2023

Văn bản số 68/VB-CTN Vv Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 tăng trên 10% so năm 2021

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 tăng trên 10% so năm 2021 ... Xem thêm
Ngày 01/03/2023
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01