Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Báo Cáo Tài Chính

Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm 2018 ... Xem thêm
Ngày 24/04/2019

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. ... Xem thêm
Ngày 03/04/2019

BCTC Tổng hợp Quý 4/2018 và 06 tháng cuối năm 2018

BCTC Tổng hợp Quý 4/2018 và 06 tháng cuối năm 2018 ... Xem thêm
Ngày 11/03/2019

Báo cáo tài chính Qúy 4/2018

Báo cáo tài chính Cty CP Cấp Thoát nước Lâm Đồng Quý ... Xem thêm
Ngày 18/01/2019
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01