Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Cổ Đông

Thông báo 219/TB-CTN Vv Chi trả cổ tức Năm 2022

Thông báo 219/TB-CTN Vv Chi trả cổ tức Năm 2022 ... Xem thêm
Ngày 04/07/2023

Điều lệ công ty (sửa đổi lần 2)

Điều lệ công ty (sửa đổi lần 2) ... Xem thêm
Ngày 30/06/2023

Điều lệ công ty (sửa đổi lần 2)

Điều lệ công ty (sửa đổi lần 2) ... Xem thêm
Ngày 30/06/2023

Cv số 188/CV-CTN Vv Công bố thông tin Về Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Cv số 188/CV-CTN Vv Công bố thông tin Về Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo ... Xem thêm
Ngày 20/06/2023

Cv số 188/CV-CTN Vv Công bố thông tin Về Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Cv số 188/CV-CTN Vv Công bố thông tin Về Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo ... Xem thêm
Ngày 20/06/2023

Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần 07 năm 2023 (phiên 2 nhiệm kỳ 2)

Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần 07 năm 2023 (phiên 2 nhiệm kỳ 2) ... Xem thêm
Ngày 16/06/2023

Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần 07 năm 2023 (phiên 2 nhiệm kỳ 2)

Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần 07 năm 2023 (phiên 2 nhiệm kỳ 2) ... Xem thêm
Ngày 16/06/2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức ... Xem thêm
Ngày 02/06/2023

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ... Xem thêm
Ngày 01/06/2023

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ... Xem thêm
Ngày 01/06/2023
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01