Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Cổ Đông

Công bố chi trả cổ tức bằng tiền mặt

Công bố chi trả cổ tức bằng tiền mặt Đính kèm CONG BO THONG TIN.pdf Tải xuốn ... Xem thêm
Ngày 16/07/2019

Đính chính Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Đính chính Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường ni&ec ... Xem thêm
Ngày 03/07/2019

Đính chính Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Đính chính Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường ni&ec ... Xem thêm
Ngày 03/07/2019

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Đính kèm ... Xem thêm
Ngày 22/06/2019

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Đính kèm ... Xem thêm
Ngày 22/06/2019

Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Đính kèm So 224-CB- ... Xem thêm
Ngày 21/06/2019

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2019 và các báo cáo liên quan.

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2019 và các báo c&aacut ... Xem thêm
Ngày 05/06/2019

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2019 và các báo cáo liên quan.

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2019 và các báo c&aacut ... Xem thêm
Ngày 05/06/2019
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01