Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Cổ Đông

Báo cáo Tài Chính Quý 3/2019

Báo cáo Tài Chính Quý 3/2019 ... Xem thêm
Ngày 16/10/2019

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN Quí 3/2019 (361/CV-CTN)

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN Quí 3/2019 ... Xem thêm
Ngày 16/10/2019

Thông báo Vv Điều chỉnh thông tin về quyền sở hữu chứng khoán - mã chứng khoán LDW

Thông báo Điều chỉnh thông tin về quyền sở hữu chứng khoán - mã chứ ... Xem thêm
Ngày 30/08/2019

Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2019

Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2019 ... Xem thêm
Ngày 15/08/2019

Công bố thông tin về biên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng

Công bố thông tin về biên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nướ ... Xem thêm
Ngày 15/08/2019

Công bố thông tin về danh sách cô đông nhà nước và cổ đông lớn

Công bố thông tin về danh sách cô đông nhà nước và cổ đ ... Xem thêm
Ngày 26/07/2019

Công bố thông tin về danh sách cô đông nhà nước và cổ đông lớn

Công bố thông tin về danh sách cô đông nhà nước và cổ đ ... Xem thêm
Ngày 26/07/2019

Báo cáo tài chính Quí 2/2019

Báo cáo tài chính Quí 2/2019 ... Xem thêm
Ngày 22/07/2019
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01