Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Cổ Đông

Văn bản số 305/2021-LDW/VSD-ĐK: Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán

Văn bản số 305/2021-LDW/VSD-ĐK: Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán ... Xem thêm
Ngày 30/03/2021

Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐQT: Họp hội đồng quản trị tháng 02/2021

Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐQT: Họp hội đồng quản trị tháng 02/2021 ... Xem thêm
Ngày 25/03/2021

Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐQT: Họp hội đồng quản trị tháng 02/2021

Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐQT: Họp hội đồng quản trị tháng 02/2021 ... Xem thêm
Ngày 25/03/2021

Báo cáo tài chính Văn Phòng Công ty năm 2020 Đã kiểm toán

Báo cáo tài chính Văn Phòng Công ty năm 2020 Đã kiểm ... Xem thêm
Ngày 15/03/2021

Báo cáo tài chính Văn Phòng Công ty năm 2020 Đã kiểm toán

Báo cáo tài chính Văn Phòng Công ty năm 2020 Đã kiểm ... Xem thêm
Ngày 15/03/2021

Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 Đã kiểm toán

Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 Đã kiểm toán ... Xem thêm
Ngày 15/03/2021

Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 Đã kiểm toán

Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 Đã kiểm toán ... Xem thêm
Ngày 15/03/2021

Nghị Quyết số 01/2021/HDQT

Nghị Quyết số 01/2021/HDQT ... Xem thêm
Ngày 17/02/2021

Thông báo ứng cứ đề cử nhân sự bổ sung thành viên HĐQT

Thông báo ứng cứ đề cử nhân sự bổ sung thành viên HĐQT ... Xem thêm
Ngày 17/02/2021
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01