Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Cổ Đông > Đại Hội Đồng Cổ Đông > Đại Hội Cổ Đông 2024

Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần 01 năm 2024 và Thông báo đăngký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ năm 2024

Lawaco, Ngày 31/01/2024

Nghị quyết Họp hội đồng quản trị lần 01 năm 2024 Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần 01 năm 2024 và Thông báo đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ năm 2024

Đính kèm

NQ_HDQT_KEM TB.pdf Tải xuống
Lượt xem: 530
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01