Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Khách hàng > Cúp nước

Thông báo ngưng nước, nước yếu ngày 28/10/2022

Lawaco, Ngày 27/10/2022

Công ty CP Cấp thoát nước Lâm Đồng xin thông báo đến quý khách hàng:

Khu vực ngưng nước, nước yếu ngày 28/10/2022 gồm :

-   Huyện Lạc Dương 

 -  Đường Phước Thành

-  Khu vực Phường 4

 -  Khu vực Phường 7

 -  Khu vực Phường 9

 -  Khu vực Phường 10

 -  Khu vực Phường 11

 -  Khu vực Vạn Thành, Tà Nung.

Lý do:Tạm ngưng cung cấp điện theo CV số 259/TB-ĐLLD của Điện Lực Lạc Dương

Đính kèm

Lượt xem: 745
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01