Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Cổ Đông > Đại Hội Cổ Đông 2021

Công văn số 15/CV-CTN ngày 10/01/2022 Vv Danh sách Cổ đông nhà nước và cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng cuối năm 2021

Lawaco, Ngày 11/01/2022

Thông tin Danh sách Cổ đông nhà nước và cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng cuối năm 2021

Đính kèm

15_BC_CTN.PDF Tải xuống
Lượt xem: 1522
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01