Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Lịch Tạm Ngưng Cấp Nước

Thông báo ngưng nước, nước yếu ngày 19/08/2022

Lawaco, Ngày 18/08/2022

Công ty CP Cấp thoát nước Lâm Đồng xin thông báo đến quý khách hàng:

Khu vực ngưng nước, nước yếu ngày 19/08/2022 gồm :

Khu vực Phường 4, 11

Khu vực Tà Nung, Vạn Thành,

Khu vực huyện Lạc Dương, Phước Thành, Măng Lin , Đa Phú

Lý do:Tạm ngưng cung cấp điện theo CV số 208/TB-ĐLLD của Điện Lực Lạc Dương

Đính kèm

Lượt xem: 1163
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01