Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Thông Báo

Thông báo Xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền

Lawaco, Ngày 27/06/2022

Thông báo Xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền

Đính kèm

181_TB_CTN.PDF Tải xuống
Lượt xem: 229
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01