Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Thông Báo

Chất lượng nước chỉ tiêu nhóm A Đà Lạt tháng 6 năm 2024

Lawaco, Ngày 18/06/2024

Đính kèm

DALAT 24N030 PHIEU KET QUA THU NGHIEM A.pdf Tải xuống
DALAT 24N031 PHIEU KET QUA THU NGHIEM A.pdf Tải xuống
Lượt xem: 226
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01