Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Thông Báo

Chất lượng nước chỉ tiêu nhóm A Đà Lạt tháng 04 năm 2024

Lawaco, Ngày 16/04/2024

Đính kèm

DALAT 24N017 PHIEU KET QUA THU NGHIEM A.pdf Tải xuống
DALAT 24N018 PHIEU KET QUA THU NGHIEM A.pdf Tải xuống
Lượt xem: 475
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01