Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Thông Báo

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN của BCTC Quí 1 năm 2024

Lawaco, Ngày 15/04/2024

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN của BCTC Quí 1 năm 2024

Đính kèm

148_CV_CTN.pdf Tải xuống
Lượt xem: 632
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01