Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Thông Báo

Thông báo ngưng nước ngày 13-14/04/2024

Lawaco, Ngày 13/04/2024

Công ty CP Cấp thoát nước Lâm Đồng xin thông báo đến quý khách hàng:

Khu vực ngưng nước, nước yếu ngày 13-14/04/2024 gồm :

 -  Khu vực Xã Xuân Trường - Phát Chi.

Lý do:Bảo trì hệ thống NMN Phát Chi - Xã Xuân Trường

Đính kèm

Lượt xem: 1116
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01