Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Thông Báo

Thông báo số 44.TSC/TB-ĐGTS Vv Đấu giá Tài sản 02 xe

Lawaco, Ngày 03/07/2024

Thông báo số 44.TSC/TB-ĐGTS Vv Đấu giá Tài sản 02 xe biển số: 49X-7579 và 49X-8218

Đính kèm

DGTS Thong bao %C4%90au gia TS - Xe 49X-7579 xe 49X 8212.pdf Tải xuống
Lượt xem: 163
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01