Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Thông Báo

Thông báo ngưng nước, nước yếu ngày 03/04/2024

Lawaco, Ngày 02/04/2024

Công ty CP Cấp thoát nước Lâm Đồng xin thông báo đến quý khách hàng:

Khu vực ngưng nước, nước yếu ngày 03/04/2024 gồm :

 -   Huyện Lạc Dương 

 -  Đường Phước Thành

 -  Khu vực Phường 3

 -  Khu vực Phường 4

 -  Khu vực Phường 5

 -  Khu vực Phường 7

 -  Khu vực Phường 8

 -  Khu vực Phường 9

 -  Khu vực Phường 10

 -  Khu vực Phường 11

 -  Khu vực Vạn Thành, Tà Nung.

Lý do:Tạm ngưng cung cấp điện theo Thông báo số 90/TB-ĐLLD của Điện lực Lạc Dương

Đính kèm

Lượt xem: 749
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01