Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Thông Báo

Chất lượng nước chỉ tiêu nhóm A Đà Lạt tháng 6 năm 2022

Lawaco, Ngày 01/07/2022

Đính kèm

DA LAT 22N0024 PHIEU KET QUA THU NGHIEM.pdf Tải xuống
DA LAT 22N0026 PHIEU KET QUA THU NGHIEM.pdf Tải xuống
DA LAT 22N0025 PHIEU KET QUA THU NGHIEM.pdf Tải xuống
DA LAT 22N0027 PHIEU KET QUA THU NGHIEM.pdf Tải xuống
DA LAT PHAT CHI 22N0028 PHIEU KET QUA THU NGHIEM.pdf Tải xuống
Lượt xem: 65
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01