Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Cổ Đông > Thông Tin Dành Cho Cổ Đông

Quyết định 59/2023/QĐ-UBND: Giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng

Lawaco, Ngày 31/10/2023

Trích Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của Chủ tịch UBND Tỉnh Lâm Đồng

Đính kèm

59_2023_Q%C4%90UBND GiaBanLeNuoc.pdf Tải xuống
Lượt xem: 1018
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01