Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Cổ Đông > Thông Tin Dành Cho Cổ Đông

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023

Lawaco, Ngày 28/07/2023

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023

Đính kèm

03_2023_BC_HDQT.pdf Tải xuống
Lượt xem: 865
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01