Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Cổ Đông > Thông Tin Dành Cho Cổ Đông

Thông báo Vv Ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT và KSV nhiệm kỳ 2 (2023-2028) và mẫu Đơn

Lawaco, Ngày 28/04/2023

Thông báo Vv Ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT và KSV nhiệm kỳ 2 (2023-2028) và mẫu Đơn

Đính kèm

129_TB_CTN.pdf Tải xuống
Lượt xem: 1212
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01