Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Cổ Đông > Thông Tin Dành Cho Cổ Đông

Thông báo ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Lawaco, Ngày 23/05/2019

Vui lòng tải file đính kèm. Xin cảm ơn!

Đính kèm

Don ung cu de cu.doc Tải xuống
So yeu ly lich.doc Tải xuống
Uy quyen.doc Tải xuống
Lượt xem: 1334
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01