Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Cổ Đông > Thông Tin Dành Cho Cổ Đông

Quyết định về việc thôi cử người làm đại diện phần vốn tại các Công ty liên kết

Lawaco, Ngày 06/02/2024

Quyết định về việc thôi cử người làm đại diện phần vốn tại các Công ty liên kết

Đính kèm

QDHDQT.pdf Tải xuống
Lượt xem: 254
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01